Termeni si conditii

1. Generalitati
In cuprinsul prezentului document urmatorii termeni vor avea intelesurile specificate mai jos:
CMS: reprezinta societatea Complete Management Services SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector,2, str. Oborul Nou nr.13, ap.497, CUI 39629589, Nr.Reg.Com: J40/10150/2018, capital social 200 lei. Datele de contact sunt: telefon/whatsapp: 0723280821 si adresa de e-mail:
website: www.management-integrat.ro reprezinta website-ul oficial al societatii COMPLETE MANAGEMENT SERVICES SRL
utilizator: persoana fizica autorizata/persoana juridica precum si orice alta entitate ce utilizeaza si/sau beneficiaza de produsele si/sau serviciile prezentate in prezentul website in scopuri specifice activitatii sale comerciale sau profesionale, neavand potrivit legii calitatea de consumator.
Societatea Complete Management Services SRL nu comercializeaza produse si nu presteaza serviciile prezentatate pe www.management-integrat.ro catre persoane fizice sau grup de persoane fizice care au calitatea de consumatori asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.
In cazul in care nu esti de acord cu conditiile de utilizare a website-ului, care implica si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre CMS, te rugam sa nu utilizezi acest website.
Acceptarea termenilor si conditiilor este realizata, in momentul selectarii optiunii "Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.". Selectarea acesteia indica faptul ca esti de acord cu respectarea termenilor si conditiilor CMS pe care le-ai citit, le-ai inteles si le-ai acceptat in integralitate.

2. Utilizarea website-ului
♦ pentru verificarea obligatiilor legale prezentate pe website este necesara completarea de catre utilizator a adresei de e-mail utilizata in scop profesional si selectarea optiunilor prin care utilizatorul confirma faptul ca a citit si este de acord cu Termenii si conditiile si Politica de protectie a datelor cu caracter personal;
♦ fiecare test de verificare poate fi repetat dupa 24 de ore de la ultima finalizare a acestuia;
♦ pentru transmiterea solicitarii de informare privind implementarea obligatiilor legale prezentate pe website este necesara completarea de catre utilizator a adresei de e-mail si a numarului de telefon utilizate in scop profesional si selectarea optiunilor prin care utilizatorul confirma faptul ca a citit si este de acord cu Termenii si conditiile si Politica de protectie a datelor cu caracter personal;
♦ pentru alte informatii si solicitari, pe fiecare pagina a website-ului sunt puse la dispozitia utilizatorului datele de contact ale CMS.

3. Prestarea serviciilor
3.1. Pentru contractarea serviciilor prezentate pe website se parcurg urmatorii pasi:
a) utilizatorul contacteaza CMS prin mijloacele puse la dispozitie pe website;
b) CMS raspunde solicitarii si prezinta prin e-mail oferta comerciala catre utilizator.
3.2. Daca oferta comerciala este acceptata:
a) pentru verificarea si/sau intocmirea documentelor la distanta:
- CMS transmite utilizatorului prin e-mail factura proforma si conditiile contractuale;
- achitarea facturii proforma reprezinta acceptarea conditiilor contractuale de catre utilizator si momentul inceperii derularii contractului;
- contractul se desfasoara conform conditiilor acceptate de ambele parti.
b) pentru prestarea la distanta a serviciilor de asistenta, consultanta si de predare a cursurilor:
- CMS transmite utilizatorului conditiile contractuale;
- contractul se semneaza de catre ambele parti olograf sau prin semnatura electronica;
- contractul se desfasoara conform conditiilor acceptate de ambele parti.
c) pentru verificarea si/sau intocmirea documentelor si/sau prestarea serviciilor care necesita prezenta fizica a personalului CMS:
- CMS transmite utilizatorului conditiile contractuale;
- contractul se semneaza de catre ambele parti olograf sau prin semnatura electronica;
- contractul se desfasoara conform conditiilor acceptate de ambele parti.

4. Comunicari
Prin completarea voluntara de catre utilizator a adresei de e-mail si a numarului de telefon, acesta isi da acordul pentru a primi de la CMS:
- in cazul testelor de verificare, rezultatul testului si recomandari de remediere a conformitatilor care pot cuprinde si o oferta comerciala;
- in cazul produselor si/sau serviciilor prezentate pe site, informatii care cuprind si oferta comerciala a CMS.

5. Limitarea responsabilitatii
♦ utilizatorul foloseste website-ul pe propria raspundere. Produsele si serviciile prezentate pe website nu constituie consultanta juridica sau activitate juridica de profil;
♦ testele prezentate pe website au caracter demonstrativ si nu asigura utilizatorului indeplinirea obligatiilor sale legale;
♦ utilizatorul este responsabil de corectitudinea informatiilor transmise catre CMS;
♦ utilizatorul este responsabil de utilizarea informatiilor primite de la CMS;
♦ CMS nu poarta nicio raspundere pentru pagube inregistrate de utilizator sau terti, de orice fel, incluzand fara se limita la orice daune directe, indirecte sau incidentale, orice daune financiare cauzate de utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor prezentate pe website;
♦ utilizatorul va despagubi CMS cu privire la orice cheltuieli legale sau profesionale, daune sau amenzi suportate de CMS in legatura cu utilizarea ilegala sau necorespunzatoare a website-ului de catre utilizator sau incalcarea de catre acesta a Termenilor si conditiilor.

6. Dreptul de proprietate intelectuala
Continutul website-ului (imagini, text, logo) este proprietatea exclusiva a CMS.
Utilizatorului nu ii este permisa:
- copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti;
- indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al CMS asupra continutului,
decat cu acordul scris al CMS.

7. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.
CMS prelucreaza date cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 si Legii 190/2018, fiind implementate masuri tehnice si organizatorice ce asigura securitatea acestora. Politica privind Protectia datelor cu caracter personal si Politica de cookies fac parte integranta din Termeni si conditii.

8. Legea aplicabila. Solutionarea litigiilor
Prezentul document este supus legii romane.
Orice litigiu decurgand din sau in legătură cu prezentul document, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea acestuia, va fi solutionat de catre parti pe cale amiabila, prin tratative directe. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu va fi posibila, partile convin ca acesta sa fie solutionat de catre instantele judecatorești de la sediul CMS.

Termenii si conditiile pot fi actualizate de catre CMS fara o notificare prealabila a utilizatorului.
Ultima actualizare: 01.02.2024.