Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Avand in vedere Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, va comunicam urmatoarele:
1. Operator: S.C. COMPLETE MANAGEMENT SERVICES S.R.L.
♦ sediu social/adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 2, str. Oborul Nou nr. 13, ap.497
♦ telefon: 0723280821
♦ e-mail:
♦ website: management-integrat.ro
♦ nr. Registrul Comertului: J40/10150/2018
♦ CUI: 39629589
♦ capital social: 200 lei
Societatea prelucreaza date cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 si Legii 190/2018, fiind implementate masuri tehnice si organizatorice ce asigura securitatea acestora. Pentru orice solicitari pe care le poti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate in prezenta pagina cat si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, poti sa contactezi societatea la adresa de e-mail de mai sus.

2. Scopuri si date prelucrate
a) in scopul oferirii accesului la formularele de testare, furnizarea raspunsului la test impreuna cu neconformitatile si oferta de solutionare a acestora, prelucram adresa de e-mail in baza art. 6 (1) a) din Regulamentul UE 2016/679;
b) in scopul oferirii raspunsurilor la solicitarile de informatii suplimentare despre produse si/sau servicii, prelucram adresa de e-mail si numarul de telefon in baza art. 6 (1) a) din Regulamentul UE 2016/679;
c) in scopul incheierii contractelor comerciale prelucram numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail si semnatura in baza art. 6 (1) b) din Regulamentul UE 2016/679. Contractele nu vor putea fi incheiate fara furnizarea acestor date cu caracter personal;
d) in scopul primirii, examinarii si solutionarii raportarilor avertizorilor in interes public, prelucram numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta si functia in raport cu societatea in baza art. 6 (1) c) din Regulamentul UE 2016/679;
e) pentru vizitatorii website-ului putem colecta adresa de IP, locatia, ISP-ul, tipul de browser si sistemul de operare utilizat in baza art. 6 (1) f) din Regulamentul UE 2016/679. Societatea nu va prelucra aceste categorii de date cu caracter personal decat in cazul unor fraude, la cererea autoritatilor sau pentru exercitarea unui drept in instanta.
Nu colectam datele tale cu caracter personal din alte surse.
In cazul in care societatea intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, iti vor fi furnizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante.

3. Marketing
Prelucram date cu caracter personal in scop de marketing direct pe baza consintamantului tau sau pe baza interesului legitim in cazul in care ai initiat demersuri pentru incheierea unui contract si ai oferit voluntar date cu caracter personal sau esti un client al societatii noastre. Ai oricand dreptul la opozitie privind prelucrarea in scop de marketing direct.

4. Transfer de date cu caracter personal
Datele tale cu caracter personal pot fi transferate catre autoritati de stat conform obligatiilor legale ale societatii, instante judecatoresti, parchet, avocati, experti, contabili, etc in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.
Nu efectuam transferuri de date cu caracter personal in alte tari terte sau catre organizatii internationale.

5. Retentia datelor cu caracter personal
Datele tale cu caracter personal colectate conform scopurilor mentionate mai sus vor fi retinute in baza de date a societatii si arhivate pe perioada de timp stabilita de legislatia nationala si de Nomenclatorul arhivistic al societatii, tinand cont si de situatia in care datele sunt necesare societatii pentru exercitarea unui drept in instanta sau, dupa caz, pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie.

6. Drepturile persoanei vizate
Ai dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor personale, dreptul la stergerea datelor personale (cand sunt indeplinite o serie de conditii, spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a ti se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea catre tine a datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a iti retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care ti-ai exprimat acest consimtamant, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau de a te adresa justitiei.

7. Proces decizional automatizat, creare de profiluri
Nu utilizam proces decizional individual automatizat si creare de profiluri.

Te rugam sa citesti si:
Termenii si conditiile de utilizare a website-ului din care face parte integranta si Politica de protectie a datelor cu caracter personal
Politica de cookies

Nota: Nu sunt considerate date cu caracter personal in sensul Regulamentului UE 2016/679:
♦ datele care privesc persoane juridice si, in special, intreprinderi cu personalitate juridica, inclusiv numele si tipul de persoana juridica si datele de contact ale persoanei juridice;
♦ datele care nu sunt legate de o persoana fizica identificata sau identificabila sau datele cu caracter personal care sunt anonimizate astfel incat persoana vizata nu este sau nu mai este identificabila.