Documente si activitati privind organizarea relatiilor de munca


Organizarea si disciplina muncii include totalitatea activităților manageriale menite să asigure realizarea obiectivelor planificate de catre angajator.
Administratorul este cel care conform art. 70 alin(1) din Legea 31/1990 poate face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii. De asemenea, acesta raspunde atat in fata actionarilor cat si al autoritatilor pentru neindeplinirea obligatiilor sale legale.
Prin urmare informarea corecta a administratorului societatii de catre personalul din subordine sau de catre serviciile externe la care acesta a apelat ii ofera posibilitatea de a lua decizii corecte in deplina cunostinta de cauza.

Consideram ca este important sa stii:
♦ legea 53/2003 (codul muncii) dupa cum poti observa in imaginea de mai jos, nu este singura legislatie de dreptul muncii de care trebuie sa tii cont ca angajator.

dreptul muncii

♦ exista o schema de angajare care trebuie respectata, pentru care urmatoarele documente sunt obligatorii de intocmit inaintea primei angajari si actualizate ulterior pe parcursul desfasurarii relatiilor de munca:
- regulamentul de organizare si functionare cu organigrama, statul de functii si fisa fiecarui post;
- regulamentul intern;
- alte documente si proceduri (privind medicina muncii, securitatea si sanatatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia civila, protectia datelor cu caracter personal, gestiunea deseurilor, arhivarea documentelor, etc.);
♦ neconcordantele dintre norma de lucru a salariatului angajat cu timp partial si durata instruirilor la angajare privind securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta pot conduce la amenzi ITM de 10.000 lei/salariat;
♦ contractul individual de munca se intocmeste pe baza regulamentului intern si a fisei de post, nu invers, deoarece trebuie sa existe o concordanta intre informatiile cuprinse in aceste documente si contract;
♦ registrul de intrari-iesiri care face parte din procedura de arhivare conform legii 16/1996 este proba in instanta in cazul unor litigii de munca;
♦ incetarea unui contract de munca in baza cercetarii disciplinare poate fi contestata cu succes daca persoana externa societatii desemnata sa conduca cercetarea (in multe cazuri acesta este contabilul cu care angajatorul are contract) nu face dovada faptului ca este expert in legislatia muncii, avocat sau mediator;
♦ este obligatia angajatorului de formare profesionala (prin cursuri interne sau prin furnizori de formare profesionala) a salariatului, fiind un drept la care salariatul nu poate renunta;
♦ inceperea procedurii de negociere a contractului colectiv de munca este obligatorie pentru angajatorii care au minim 10 salariati;
♦ dosarele de personal ale salariatilor se structureaza fiecare pe 9 sectiuni, reprezinta proba in instanta, se cer la control si pentru fostii salariati si se pastreaza timp de 75 de ani de la crearea lor.

Bifeaza optiunile si te vom contacta pentru a-ti prezenta informatii suplimentare. Pentru o minima verificare a indeplinirii obligatiilor legale click aici.
Activitate Descriere
Verificarea regulamentului intern Prin aceasta activitate verificam peste 40 de aspecte legale bazate pe legislatia muncii, care sunt obligatorii de introdus in regulament. Sunt verificate si neconcordantele dintre regulamentul intern si contractele individuale de munca impreuna cu fisele de post.
Verificarea procedurii de cercetare disciplinara prealabila Prin aceasta activitate verificam documentele privind cercetarea disciplinara inainte ca decizia emisa de conducatorul societatii sa fie trimisa salariatului (inainte ca aceasta sa isi produca efectele).
Intocmirea regulamentului de organizare si functionare Prin aceasta activitate intocmim regulamentul de organizare si functionare cu organigrama si statul de functii si, dupa caz, fisele de post. De asemenea poate include si documentele privind infiintarea/desfiintarea posturilor in baza jurisprudentei si a Codului muncii art. 65 alin.(2) "Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa"
Intocmirea regulamentului intern Prin aceasta activitate intocmim regulamentul intern al societatii in baza legislatiei de dreptul muncii. Lipsa sau neintroducerea unor informatii obligatorii in regulamentul intern se sanctionează cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 10.000 lei conform Legii 202/2002 (aplica ITM) si intre 30.000 lei si 50.000 lei conform OG 137/2000 (aplica CNCD)
Intocmirea procedurii de arhivare Prin aceasta activitate intocmim documentele de aplicare a legii arhivelor nationale, obligatorie indiferent de numarul de salariati din societate. Nomenclatorul intern inclus in aceste documente se aplica si in legislatia privind protecta datelor cu caracter personal.
Intocmirea procedurii de raportare interna si/sau desemnarea ca persoana responsabila cu solutionarea sesizarii avertizorului in interes public
avertizor in interes public - persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcari ale legii, obtinute in context profesional
Prin aceasta activitate intocmim procedura de raportare interna in cadrul angajatorului. Contractual societatea noastra poate prelua responsabilitatile de persoana desemnata sa solutioneze raportarile primite de la avertizorii in interes public conform Legii 361/2022. Lipsa canalului de raportare stabilit prin procedura interna pentru societati cu pana in 50 de salariati da dreptul avertizorului in interes public sa se adreseze direct:
a) autoritatilor si institutiilor publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta;
b) Agentiei Nationale de Integritate (ANI);
c) altor autoritati si institutii publice carora ANI le transmite raportarile spre competenta solutionare.
Persoanele juridice de drept privat cu activitati de audit, expertiza contabila, consultanță fiscala, financiara, de afaceri sau contabila au obligatia primirii, examinarii si solutionarii raportarilor indiferent de numarul de salariati.
Intocmirea procedurii privind prevenirea si combaterea hartuirii la locul de munca si/sau desemnarea ca persoana responsabila cu solutionarea plangerilor/ sesizarilor. Prin aceasta activitate intocmim procedura privind prevenirea si combaterea hartuirii la locul de munca. Societatea noastra poate prelua prin contract obligatia angajatorului conform HG 970/2023 de solutionare a plangerilor/sesizarilor salariatilor privind hartuirea la locul de munca. Confidentialitatea este asigurata prin proceduri GDPR. Activitatea include si instruirea anuala a salariatilor conform aceleiasi hotarari.
Intocmirea procedurii privind inceperea negocierii contractului colectiv de munca Prin aceasta activitate intocmim documentele necesare angajatorului pentru inceperea negocierii cu salariatii privind contractul colectiv de munca.
Consultanta la negocierea contractului colectiv de munca Prin aceasta activitate acordam consultanta partilor la negocierea si stabilirea formei finale a contractului colectiv de munca.
Conducerea cercetarii disciplinare prealabile Prin aceasta activitate desfasuram cercetarea disciplinara prealabila pana la faza intocmirii deciziei de sanctionare/nesanctionare a salariatului. Documentele intocmite sunt trecute printr-un proces de verificare al legalitatii inainte ca decizia sa-si produca efectele.
Curs intern "Organizarea si disciplina muncii" Prin aceast curs asiguram instruirea interna a salariatilor conform art. 193 si 194 din Codul muncii, in concordanta cu interesele specifice fiecarui angajator. Structura acestui curs cuprinde si obligatiile angajatorului stabilite prin HG 970/2023 - Metodologia privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca. Forma finala cursului care se va preda salariatilor se actualizeaza cu cerintele specifice angajatorului. Metoda de predare este online si se desfasoara in timpul programului de lucru al salariatilor angajatorului.
Asistenta la negocierea contractului individual de munca si/sau la concilierea conflictelor individuale de munca Aceasta activitate o desfasuram in baza art. 17 pct.(6) din Codul muncii (La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii [...]), prin prezenta fizica sau online.
Nota:
1. Documentele prezentate in aceasta pagina le intocmim personalizat conform specificului activitatii fiecarei persoane juridice, pe baza informatiilor furnizate de catre acestea.
2. Activitatile privind resursele umane se presteaza prin expert in legislatia muncii COR 242220 si formator autorizat COR 242401.
3. Nu comercializam modele de documente.
4. Activitatile prezentate pe acest website se adreseaza numai persoanelor juridice.

Sunt de acord sa primesc informatii despre activitatile solicitate la adresa de e-mail si numarul de telefon pe care le utilizez in scop profesional.

Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

Am citit si sunt de acord cu Politica de protectie a datelor cu caracter personal.