Avertizori in interes public

Avertizorii in inters public sunt persoane fizice care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin:
- lucrătorii;
- persoanele care desfășoară o activitate independentă (în sensul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene);
- acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
De asemenea, pot efectua raportări privind încălcări ale legii, persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat, precum și persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Societatea Complete Management Services SRL a implementat un canal intern de raportare. In acest scop la adresa de e-mail
categoriile de persoane nominalizate mai sus pot raporta informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul societatii Complete Management Services SRL, precum și informații cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări. Persoana desemnata cu solutionarea raportarilor: Constantin Branescu

Raportarea va cuprinde, cel puțin, următoarele:
- numele și prenumele;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;
- probele în susținerea raportării;
- data și semnătura.
Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Solutionarea raportarii se realizeaza conform Procedurii privind raportarea interna a societatii cu respectarea confidentialitatii avertizorului in interes public.